UPRAVLJANJE RAZVOJEM U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI U PROTEKLIH DVADESET GODINA I POGLED U BUDUĆNOST

U radu se istražuje upravljanje razvojem u Koprivničko-križevačkoj županiji u proteklih dvadeset godina. Prikazuju se administrativni ustroj i institucionalni razvoj, te političke opcije koje su temeljem dobivenog povjerenja birača upravljale Koprivničko-križevačkom županijom. Promatra se status i razvoj strateškog planiranja kao alata upravljanja razvojem. Za analizu se koriste provedena istraživanja Regionalnog indeksa konkurentnosti i Indeksa razvijenosti, te se vrši usporedba Koprivničko-križevačke županije sa Varaždinskom, Međimurskom i Krapinsko-zagorskom županijom.

Pregledni radTihana Kraljić
Preuzmite temuStranice 196-217.pdf

32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.