SREDNJOVJEKOVNI POSJEDI UZ GORNJE TOKOVE VELIKE I KOMARNICE

Istraženo je srednjovjekovno područje na obroncima Bilogore između Koprivnice i Bjelovara od Male Mučne na zapadu do Gornjih, Srednjih i Donjih Mosti na istoku. Kronološkim redom obrađeno je nekoliko opisa međa srednjovjekovnih posjeda na ovom prostoru. Prvo su analizirani posjedi četvorice rovišćanskih predijalaca na gornjem toku potoka Velike i Komarnice, na području današnjih sela Peščenik, Rovištanci, Hudovljani te Gornja i Donja Velika. Slijedi opis međe vesnikata Mačić iz 1270. godine, izdvojenog iz rovišćanske županije. Vesnikat je zauzimao zapadni dio istraživanog prostora, a nalazio se na mjestu današnjih sela Mala Mučna, Brđani i Gornji i Donji Maslarci. Iz sredine XIV. stoljeća su dva opisa međa posjeda koje je kupio ban Nikola "de Lyndwa" čije se međe djelomično preklapaju s međama prije spomenutih imanja što znači da su se kupljene zemlje pružale na istom prostoru sjeverno od potoka Velike. Nešto mlađi je opis međe posjeda Streza na području današnjih sela Pavlin Kloštar i Gornje Sredice. U drugoj polovini XIV. stoljeća južni dio imanja je pripao pavlinima iz Streze, a sjeverni je uklopljen u rovišćansko vlastelinstvo. Slijedi analiza podataka o imanjima predijalaca "Velikafeu", Vučakoština i posjedu uz potok Moravec, danas Peščenik. Na kraju članka iznesena je teza da se crkva Blažene Djevice Marije u Komarnici nalazila na lokalitetu Crkvišče na gornjem toku potoka Komarnice.

Izvorni znanstveni radRanko PAVLEŠ
Preuzmite temuStranice 136-148.pdf

38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.