MODEL VOĐENJA CIKLOTURISTIČKIH RUTA NA PRIMJERU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

urizam, kao važna gospodarska grana u Republici Hrvatskoj sastoji se od mnogo podsustava sa svojim turističkim proizvodima od kojih je jedan i cikloturizam. Kako bi se cikloturizam uspješno razvijao potrebno je stvoriti i uvjete za njegov razvitak a to je biciklistička infrastruktura. Biciklistička infrastruktura u Republici Hrvatskoj nije svugdje podjednako razvijena, no u svakom slučaju ispod je razine razvijenosti biciklističke infrastrukture u mnogim razvijenim europskim područjima. Prvi korak u planiranju biciklističke infrastrukture je odabir vrste biciklističke infrastrukture poput traka, staza ili isključivo biciklističkih cesta (ulica). U radu su prikazani kriteriji koji se uzimaju u obzir prilikom izbora biciklističke infrastrukture, a ovisni su o intenzitetu i brzini motornog prometa i intenzitetu biciklističkog prometa. Nakon što se istraži prometni intenzitet na prometnicama, može se prići prometnom projektiranju biciklističke infrastrukture. U ovome radu prikazana je metodologija odabira biciklističke infrastrukture i njena implementacija na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Analizirane su postojeće biciklističke rute i dat je prijedlog novih ruta, koje prate atraktivnija područja Županije uz povećanu sigurnost za bicikliste. Također, dati su prijedlozi za povećanje atraktivnosti cikloturizma u Županiji, koja bi uslijed svojih geografskih obilježja te realizacijom danih prijedloga, mogla biti jedna od vodećih cikloturističkih destinacija kontinentalnog dijela Hrvatske.

Izvorni znanstveni radPetar FELETAR
Preuzmite temuStranice 076-098.pdf

38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.