THE INFLUENCE OF THE NEW RURAL DEVELOPMENT PARADIGM ON CHANGES IN LAND USE: THE CASE OF POMURJE REGION

Nova razvojna paradigma razvoja ruralnog prostora razvila se kao odgovor na neučinkovitost starog razvojnog modela. Proširenje EU na mediteranske države upozorilo je na velike regionalne razlike. Tako se u EU oblikovala zajednička poljoprivredna politika. U prvom se planu nalazila poljoprivreda te poljoprivrednici kao nositelji poljoprivredne djelatnosti. Cilj je bio što veća proizvodnja hrane te poticanje konkurentnosti proizvodnje. Stara paradigma bila je oprečna načelu slobodne trgovine zbog korištenja nadoknada koje su štitile proizvođaće EU pred konkurencijom. Pod pritiskom se razvijenih država EU na institucionalnoj razini odlučila za novi razvojni model. S Agendom 2000 i Leader programima postavljeni su temelji nove razvojne paradigme ruralnog prostora, a koja je 2006 postala globalnom. Ti su temelji slijedili primjere dobre prakse. Eksogeni model poljoprivredne politike zamjenjen je endogenim. Ruralno se područje s novom razvojnom paradigmom tretira kao cijeloviti prostor. Razvojne inicijative nastaju u lokalnoj sredini. Dolazi do umrežavanja ideja koje uključuju politike različitih gospodarskih resora na multiinstitucionalnoj razini. Svijest, te prepoznavanje ruralnih vrijednosti, ekoloških, kulturnih kao i socijalnih, glavni je motivacijski faktor lokalnih zajednica pri pripremi razvojnih projekata. Ključni uvjeti za uspjeh su: fleksibilnost, kompetentnost, učinkovitost i sinergija. Ti se uvjeti odmiću od jednostrane sektorske ovisnosti, a vode ka širokoj međusektorskoj suradnji te integralnom pristupu ruralnom prostoru. U našem nas je istraživanju zanimalo, kako su ti novi pristupi utjecali na promjene u slovenskoj poljoprivredi. Težište je istraživanja bilo na promjenama u korištenju tla u Prekmurskoj regiji (NUTS 3). Istovremeno smo primjećivali promjene u korištenju prostora te vrednovali utjecaj nove paradigme na razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora.

Izvorni znanstveni radIgor ŽIBERNA
Preuzmite temuStranice 020-038.pdf

38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.