KAJKAVSKO PROLJEĆE - (RE)AFIRMACIJA KAJKAVSKE KNJIŽEVNOSTI I KULTURE U VRIJEME HRVATSKOG PROLJEĆA

U pozadini burnih društvenopolitičkih zbivanja povezanih s Hrvatskim proljećem, kra- jem 1960-ih u sjeverozapadnoj Hrvatskoj se pojavljuju različite inicijative kojima je cilj (re)afirmiranje kajkavskog kulturnog identiteta. U ovome ćemo radu prvo predstaviti sve te inicijative (udruge, časopisi, recitali), a zatim ćemo analizirati njihov utjecaj na kajkavsku književnost i kulturu. S obzirom na brojnost projekata koji se pojavljuju u razdoblju kajkav- skog proljeća (1968.-1971.), pri kraju rada zaključujemo kako se u tome razdoblju dogodio novi procvat kajkavske književnosti i kulture. Kao najvrjedniju inicijativu prepoznali smo časopis Kaj koji je i inspirirao sve ostale projekte te je i bio jedini koji je bio potpuno spe- cijaliziran za kajkavsku književnost i kulturu.

Pregledni rad / ReviewMario Kolar
Preuzmite temuStranice 160-172.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.