ULOGA MARKETINGA U RAZVOJU KULTURNOG TURIZMA U HRVATSKOJ

Primjena marketinga u svim sferama gospodarskog i društvenog života u razvijenim zemljama danas je nezaobilazna. U Hrvatskoj je takva primjena marketinga, a to znači i marketing orijentacija društva, još uvijek budućnost kojoj se teži. U središtu društvene kon- cepcije marketinga potrebe su određenog segmenta potrošača kao i potrebe čitavog društva. To, konkretno, znači da treba voditi računa o nužnosti očuvanja karakteristika turističke destinacije u sociološkom, kulturološkom i ekološkom smislu. Budući razvoj kulturnog turiz- ma, i turizma općenito, nezamisliv je bez takvog razmišljanja i pristupa, i u tome leži njegov opstanak i daljnji razvoj. Za kreiranje koncepcije turističkog razvoja na nižim prostornim razinama bitno je temeljito proučavanje i utvrđivanje mogućnosti turističkih svojstava, karakteristika i turističkih vrijednosti, te prihvatnih mogućnosti svih prirodnih i društvenih resursa koji će zadovoljiti određene potrebe turista. U ovom članku dat će se kratki pregled i kritički osvrt na postignuća razvoja kulturnog turizma u Hrvatskoj, analizirat će se, i pri- mjerima dobre prakse, predstaviti učinkovito marketinško upravljanje razvojem turističkog proizvoda u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske, kao i prijedlog smjernica za razvoj marketinga kulturnog turizma u Hrvatskoj.

Pregledni rad / ReviewDamir DEMONJA
Preuzmite temuStranice 112-128.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.