NEKI ASPEKTI POTICANJA MARKETINŠKE UčINKOVITOSTI KOD MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA KROZ IMPLEMENTACIJU NAčELA ODRŽIVOSTI NA PODRUčJU KOPRIVNIčKO-KRIŽEVAčKE ŽUPANIJE

Održivi razvitak predstavlja pretpostavku za marketinšku djelotvornost poslovnih subje- kata kao i pretpostavku uravnoteženog društva. Primjena održivosti u poslovnim modelima podrazumijeva integraciju njenih gospodarskih, ekoloških i socijalnih aspekata. Kao jedan od značajnijih upravljačkih instrumenata, marketing u današnje vrijeme može imati neosporan i izuzetno jak utjecaj na društvo i okoliš. Prednost i svrha nove marketinške paradigme jest u tome da se temeljem novonastalih uvjeta može postići optimalna poslovna i organizacijska djelotvornost. Predmet rada je analiza postojećih aktivnosti unutar malih i srednjih poduzeća na području Koprivničko-križevačke županije kojima se determinira razina i način oblikovanja marketinške orijentacije poduzeća kroz primjenu elemenata društveno odgovornog ponaša- nja u smislu postizanja konkurentskih prednosti. Svrha rada je temeljem dobivenih rezultata pokušati definirati što je bitno za postizanje konkurentsku prednost Prema evidentiranim empirijskim spoznajama sasvim je jasno da dugoročno takav pri- stup može generirati veći rast i dobit, odnosno i druge, naročito nefinancijske čimbenike uspješnosti poslovnih subjekata. Kao marketinški alat, održivost lako može predstavljati ključni čimbenik konkurentnosti poslovnih subjekata u Koprivničko križevačkoj županiji.

Pregledni rad / ReviewSilvije Jerčinović
Preuzmite temuStranice 101-111.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.