IZVOĐENJE I REALIZACIJA PRVE FAZE PROJEKTA "ĐURĐEVEC 1868. GODINE: REKONSTRUKCIJA DEMOGRAFSKOG I URBANOG RAZVOJA GRADA ĐURĐEVCA U XIX. STOLJEĆU"

Od 2011. godine autor ovoga članka sa dvojicom stručnih suradnika radi na realizaciji projekta koji nosi radni naslov "Đurđevec 1868. godine: rekonstrukcija demografskog i urbanog razvoja grada Đurđevca u XIX. stoljeću". Prvi dio naslova odnosi se na prve faze projekta, dok drugi dio naslova predstavlja ukupnost projekta i njegov krajnji cilj, a to je pokušaj rekonstrukcije demografskog i urbanog razvoja Đurđevca, ne samo u XIX. stoljeću, nego koliko to dopuštaju sačuvani povijesni izvori. Čitav je projekt podijeljen na nekoliko faza (etapa) pri čemu rezultati svake od njih mogu funkcionirati samostalno, a njihovo bi objedinjavanje dovelo do krajnjeg cilja projekta. Tijekom realizacije prve faze projekta 2012. i 2013. godine prikupljena je potrebna arhivska građa (katastarski planovi i nacrti, popisi čestica i vlasnici čestica), nabavljena je potrebna stručna literatura, izrađena je rekonstruirana karta katastarskog plana iz 1868. godine i usporedna tablica s popisom: kućnih brojeva, prezimena vlasnika kuća i brojeva katastarskih čestica. U sljedećim fazama projekta predviđa se proširenje ove tablice novim podacima. Na rekonstruiranoj karti su prikazane sve kućne (građevinske) parcele koje su bile u upotrebi u Đurđevcu 1868. godine i dio poljoprivrednih parcela onih obitelji (zadruga) kod kojih su one izravno povezane s kućnom česticom. Istraživanje podrazumijeva korištenje kartografskih izvora i serijalnih izvora kao što su crkvene matične knjige što se pokazalo ispravnom i lukrativnom metodom.

Prethodno priopćenje / Preliminary communicationNikola Cik
Preuzmite temuStranice 063-076.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.