CESTOVNA INFRASTRUKTURA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE S PRIJEDLOZIMA RAZVITKA

U radu je prezentirana analiza postojećeg stanja u odvijanju prometa i opis postoje- će prometne cestovne infrastrukture u Međimurju, kao osnovice za planiranje prometa i prometne infrastrukture u budućnosti. Opći cilj rada je uspostava optimalne organizaci- je i funkcije cestovnog prometa na području Međimurske županije, odnosno povećanje funkcionalne i ekonomske učinkovitosti cijelog županijskog prometnog sustava, povećanje sigurnosti svih sudionika prometnog sustava i zaštita okoliša od štetnih djelovanja prometa. Uži cilj ovog rada je prijedlog razvitka cestovne promete mreže Županije, odnosno pri- jedlog izgradnje novih prometnica (državnih, županijskih i lokalnih cesta) te poboljšanje ostalih cestovnih prometnica i izgradnja novih objekata (mostova i sl.). Radi ispunjenja tog cilja, uz obavljena brojanja prometa i ankete dionika u planiranju cestovne infrastrukture, analizu postojećih prometnih planova i trenutačne prometne potražnje u Županiji i promet- ne prognoze potražnje u budućnosti i demografsku analizu Županije razmotreni su i ostali čimbenici koji utječu na povećanje prometne potražnje. To su bili ulazni parametri za izradu prijedloga razvitka prometne mreže Županije u slijedećih dvadesetak godina. Prijedlozi su dati po etapama i svrstani su u četiri prioriteta.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperPetar FELETAR
Preuzmite temuStranice 045-062.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.