EVROPSKA KMETIJSKA POLITIKA IN STRUKTURNE SPREMEMBE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V PODRAVJU V OBDOBJU 2002 – 2012

Namen članka je predstaviti evolucijo evropske kmetijske politike kot odgovor na vedno nove izzive razvoja podeželja. S premoščanjem velikih regionalnih razlik v razvitosti podeželja se je EU pričela institucionalno ukvarjati v osemdesetih letih prejšnjega stole- tja. Spremembe v paradigmi razvoja podeželja v Evropski skupnosti so posledica učinkov deindustrializacije in širitve EU na območje Sredozemlja. Prišlo je do premika od sektorske politike do teritorialne politike, ki vključuje politike različnih gospodarskih sektorjev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Eksogeni model kmetijske politike, usmerjen na kmetijski sektor in kmete kot nosilce je zamenjal endogeni model. Podeželje se z novo sku- pno kmetijsko politiko obravnava kot celoviti prostor. Razvojne pobude nastajajo v lokalnem okolju. Prihaja do mreženja idej, ki vključuje politike različnih gospodarskih sektorjev na multiinstitucionalni ravni. Zavedanje in prepoznavanje kmečkih vrednot (rural values), tako ekoloških, kulturnih kot socialnih je glavni motivacijski faktor lokalnih skupnosti pri pripra- vi razvojnih projektov. V naši raziskavi nas je zanimalo, kako so ti novi pristopi vplivali na strukturne spremembe kmetijskih gospodarstev Podravja. Zajeli smo Podravsko in Koroško statistično regijo (NUTS 3).

Izvorni znanstveni radIgor Žiberna
Preuzmite temuStranice 019-044.pdf

32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.