"NACRT PODRAVJA OD HLEBINA DO MEDJE ŽUPANIJE VIROVITIČKE UZ OZNAKU VODOGRADNJE" IZ 1780. GODINE

Karta nastala 1780. godine prikazuje područje đurđevečke Podravine s posebnim naglaskom na hidroregulacijskim zahvatima na rijeci Dravi i njenim zaobalnim vodama. Vrijednost karte počiva u činjenici da je nastala u doba prije sustavnih izmjera i prije značajnijih zahvata na dravskom vodotoku. Stoga karta nudi vrijedne podatke o izgledu ovoga dijela Podravine i utjecaju rijeke Drave na okoliš u drugoj polovici XVIII. stoljeća. Svrha je rada pokušati detektirati na koje je sve načine, kojim intenzitetom i na kojim mjestima rijeka Drava pozitivno i negativno utjecala na oblikovanje okoliša đurđevečke Podravine. Pritom se proučava sam tok rijeke Drave, potoci (posebno Bistra, kao najznačajniji vodotok nakon Drave u ovome dijelu Podravine), močvare/bare, manji potoci, mrtvice, jarci, kanali, nasipi, kao i planirani projekti vodogradanje u ovome dijelu Podravine što se očituje u presijecanju dravskih meandara, prokopavanju kanala kroz močvare i između manjih vodotoka, te izgradnja nasipa. Kao poseban oblik gospodarskog iskorištavanja dravskih voda proučavaju se mlinovi smješteni na obalama rijeke Drave i na potocima. Drava i njene zaobalne vode značajno su utjecale na raspored obradivih površina u đurđevečkoj Podravini: livada, oranica, pašnjaka, šuma, ali i konaka. Vodeni je okoliš utjecao na razvoj mreže puteva, pogotovo onih koji vode prema uređenim prijelazima preko Drave i prema riječnim i potočnim mlinovima. Brod, Đurđevec, Hlebine i Kalinovec naselja su čije su fizionomsko-morfološke osobine ponajviše uvjetovane dravskim zaobalnim vodama. Nakon analize ove karte zaključujemo kako je rijeka Drava, sa svojim zaobalnim vodama, izrazito utjecala na oblikovanje okoliša u dijelu Podravine koji je prikazan na karti.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperNikola Cik
Preuzmite temuStranice 057-073.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.