IZ POVIJESTI MESNE INDUSTRIJE U ČAKOVCU, S POSEBNIM OSVRTOM NA VAJDU (1912. - 1964.)

Razvoj Vajde kroz jedno stoljeće karakterizira nekoliko etapa. Prva razvojna etapa od 1912. do 1922. odnosi se na uhodavanje proizvodnje i afirmaciju na tržištu tadašnje Habsburške monarhije i još nekoliko europskih država. Otkupljuje se perad, jaja, divljač, šumske plodine i uglavnom izvozi. Nova hladnjača, tada najmodernija u ovim krajevima, izgrađena 1922. započinje novu razvojnu etapu, koja je trajala do 1945. godine. Proširen je asortiman roba, a osobito obujam poslovanja. Vajda ima svoje ekspoziture u nekoliko europskih država. Tijekom Drugog svjetskog rata, kada je Međimurje bilo pod mađarskom upravom, poduzeće mijenja ime u Hunnia, a najviše se proizvode konzerve za vojsku. Gotovo u cijelom realsocijalističkom razdoblju, Vajda je poslovala u sastavu većih proizvodnih i poslovnih cjelina, a nekoliko je puta i mijenjala ime. Razvojna etapa od 1945. Do 1964. karakterizira širenje proizvodnog programa i na preradu mesa stoke, uz formiranje kooperacije s mnogobrojnim poljoprivrednicima. Godine 1964. puštena je u pogon nova klaonica stoke većeg kapaciteta, a uskoro slijede i investicije u preradu mesa, te nove hladioničke kapacitete. To je lansiralo Vajdu kao značajnu mesnu industriju u Hrvatskoj.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperDragutin Feletar, akademik
Preuzmite temuStranice 127-151.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.