ARTUR BENKO GRADO BOJNIČKI KAO EVIDENTIČAR MIGRACIONIH I MASOVNIH GOSPODARSKO-SOCIJALNIH KRETANJA U HRVATSKOJ U PRVOJ POLOVICI 20. STOLJEĆA

Artur Benko Grado Bojnički, podrijetlom Podravec, bio je jedan od najplodnijih hrvatskih pratilaca društvenih i osobito statističkih podataka u međuraću, a s obzirom da je pratio i kretanja u svijetu možemo ga nazvati i prvim hrvatskim globalistom. S pravničkim obrazovanjem, dvadesetgodišnjim upravnim iskustvom, znanjem stranih jezika Benko je sistematično proučavao masovne pojave u Hrvatskoj posebice cijene, zarade i migracije. On je bio pionir na tom polju. A bio je pionir i u svojoj obitelji koja je bila krajiška, vojnička u službi Austro-Ugarske Monarhije sve do njegove preorijentacije prema privrednim I migracionim temama. Artur Benko je naveo da mu obitelj potječe iz Peteranca kraj Koprivnice. Njegov rad je višeslojan. Radio je kao upravnik, književnik, pjesnik, prevodilac u prvom dijelu života do 1918. godine i kao statističar i ekonomski pisac u drugom dijelu od 1918. do smrti. U oba dijela života bio je izvanredno marljiv i sistematičan, veliki poznavalac i povijesti i književnosti i ekonomske literature na stranim jezicima. Zahvaljujući njemu možemo danas pratiti kretanje cijena, nadnica i troškova života koje je tiskao u statističkoj reviji Indeks na hrvatskom, engleskom, francuskom jeziku, a radio je potrebne statistike i o masovnim socijalnim pojavama za potrebe novčarskih institucija. Najpoznatiji je kao istraživač migracija te je od deset planiranih svezaka migracione enciklopedije uspio objaviti dva sveska: Kanadsku migracionu enciklopediju (1930.) i Zakonodavstvo za useljavanje u Ameriku - Common Law (1933). Bio je i član mnogih društava i svakako je njegov rad značajan za istraživanje ekonomske, socijalne i migracione povijesti.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperProf. dr. dc. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, redovna sveučilišna profesorica u mirovini
Preuzmite temuStranice 108-126.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.