DOLENCI I BEZJACI. PRILOG POZNAVANJU HRVATSKO - SLOVENSKIH MIGRACIJA U RANOME NOVOM VIJEKU

U ovom radu autor pokušava rekonstruirati dio hrvatsko-slovenskih migracijskih procesa u ranome novom vijeku. Na prostore Podravine i drugih dijelova Varaždinskog generalata i Križevačke županije doseljavalo se stanovništvo i s raznih drugih prostora koje je imalo značajnu ulogu u obnovi naseljenosti i osnivanju novih naselja. Među brojnijim doseljenicima zabilježeni su Kranjci kojih podrijetlo valja tražiti na slovenskom etničkom prostoru. Dio je doseljenika poznat pod nazivom Dolenci. Velika je vjerojatnost da se relativno često bilježeni etnik Dolenec odnosio na Prekomurce iz Dolinskog, a možda i na doseljenike iz Prlekije (dijela današnje Slovenije između Mure i Drave oko Ljutomera i Ormoža).

Prethodno priopćenje / Preliminary communicationHrvoje PETRIĆ
Preuzmite temuStranice 066-071.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.