ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA KOPRIVNIČKIH UGLJENOKOPA, KOPRIVNIČKI BREGI (1945.-1952.)

Članak o željezničkoj infrastrukturi Koprivničkih ugljenokopa, Bregi temelji se isključivo na proučavanju arhivskoga gradiva koje se nalazi u Hrvatskom državnom arhivu i Arhivu Jugoslavije. U članku je obuhvaćen period od završetka 2. svjetskog rata, pa sve do kraja ožujka 1952. Riječ je o periodu administrativnog socijalizma s jakom centralizacijom svih političkih, privrednih i društvenih funkcija. S obzirom na činjenicu da je težište stavljeno na brzu industrijalizaciju zemlje, najveći administrativni aparat razvio se upravo na području privrede. Stvaranjem nove države transport je bio jedan od kritičnih problema u rudnicima pod rukovodstvom Ministarstva industrije i rudarstva Narodne Republike Hrvatske. Uprava Koprivničkih rudnika postojala je, odnosno započela je s poslovanjem 1. listopada 1945. U mjesecu kolovozu 1950. Koprivnički ugljenokopi Bregi imali su ukupno 3 parne lokomotive, od toga 2 ispravne, 1 neispravnu benzinsku i diesel lokomotivu vani, 183 vagoneta, od toga 175 ispravnih, 6 vagoneta prevrtača i 20 vagona prevrtača-istresača, od toga 17 ispravnih. Krajem ožujka 1952. sveukupno je u željezničkom prometu Koprivničkih ugljenokopa Bregi bio 1 službenik i 39 radnika.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperSiniša Lajnert
Preuzmite temuStranice 026-040.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.