MIGRACIJA IZ JUŽNE MAĐARSKE PREKO DRAVE I SAVE KRAJEM XIX. STOLJEĆA

U Slavoniji dio starosjedilačkog mađarskog naroda preživio je i tursko doba u selima kraj rijeke - Osijek i Vuka. Statistička istraživanja već u godini 1910. iskazala su broj mađarskog stanovništva od 104.000 žitelja. Studija izučava pravce i razloge migracije za vrijeme dualizma i analizira sociološke i političke posljedice. Dok hrvatski povjesničari rado koriste na predmetnu temu riječ “kolonizacija”, Makkai ukazuje na spontanost ovih procesa: tako da preseljenje iz susjednih mađarskih županija prije svega opravdva s demografskim bumom, s feudalnim vlasničkim odnosima nad zemljom, velike štete zbog filoksere, s potrebom za radnom snagom i s dobrim cijenama zemljišta. Stavovima Makkaija daju oslonac i diasporična naseljenost i osakaćena društvena sociološka struktura (uglavnom nadničar i sluga). U slavonskim županijama ipak je prevladao strah od zaostajanja tih županija (uglavnom na graničnim područjima) i na osnovi velikopolitičkih posljedica generirala etničke konflikte. To je dovodilo 1904. godine do tkz. Slavonske akcije u sklopu narodnog sigurnosnog programa.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperBéla MAKKAI
Preuzmite temuStranice 066-076.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.