STRATEGIJSKI RAZVOJ I UTJECAJ PROMETA NA PRIJEVOZNU POTRAŽNJU U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Strategijskim planiranjem prometa mogli bi nazvati sustavno, integralno i dugoročno sagledavanje aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva društvene zajednice. Ujedno je to i usklađivanje društvenih interesa različitih entiteta, od gradskih, lokalnih do državnih razina. Polazna premisa u analizi prometne potražnje Varaždinske županije u dijelu strategijskog planiranja prometa jest gledanje na promet kao na složeni dinamički sustav s brojnim strukturnim obilježjima koja su promjenjiva i vremenski i prostorno. Prometna potražnja ili prometne potrebe ovise o brojnim strukturnim obilježjima prometa i društva. Znanstveno utemeljenim spoznajama o najvažnijim fenomenima generiranja prijevozne potražnje u cestovnom putničkom linijskom prometu Varaždinske županije, kroz bolje upoznavanje karaktera djelovanja brojnih činitelja, od demografskih i prostornih preko gospodarskih i funkcionalnih do naseobnih i prometnih faktora, moguće je stvoriti autobusne linije kojima bi se autobusni kapaciteti u linijskom, posebice međumjesnom putničkom prometu, digli iznad razine ekonomske logike u kojoj se u Hrvatskoj trenutno nalaze. Treba napomenuti da je zadnjih nekoliko godina mnogo učinjeno na izgradnji (autocesta) i modernizaciji cestovne mreže u Varaždinskoj regiji. Koncentracija stanovništva i gospodarsko-razvojne infrastrukture temelji se uglavnom u gradu Varaždinu. Većina središnjih naselja u općinama nema snagu nositelja razvitka svojeg područja. Javni prijevoz putnika tako postaje jedan od nezaobilaznih faktora bez kojega je teško zamisliti promet u skoroj budućnosti. On ima svoj dalekosežni društveno-gospodarski značaj jer svojom funkcijom povezivanja okolnih naselja s njihovim središtima kao i svih zajedno sa matičnim gradom. Ponuda prijevoznih usluga na području Varaždinske županije bazirana je na uvođenju putničkih linija kompatibilnih s potrebama većine stanovništva. Razvoj prometne infrastrukture je preduvjet daljnjem razvoju Županije. Glavni pravci u Županiji opterećeni su tranzitnim teretnim prometom koji prolazi kroz naseljena mjesta i uzrokuje zagušenje prometa. Omogućiti preusmjeravanje prometa izgradnjom cesta magistralnog tipa i više je nego potrebno. Javni prijevoz putnika kao gospodarska grana ima značajnu ulogu u dnevnom premještaju stanovništva uzrokovanom potrebama odlaska na posao i u škole. Probleme izaziva racionalno iskorištenje prijevoznih kapaciteta u efikasnom podmirenju prijevoznih potreba. Uz to rekonstrukcija Podravske magistrale kao i izgradnja ceste Varaždin-Krapina, te rekonstrukcija postojećih lokalnih cesta, Županiju bi učinila kompaktnom cjelinom u pogledu prometne infrastrukture i samim time prouzročila lakši razvoj gospodarstva u regiji.

Pregledni rad / ReviewPetar FELETAR
Preuzmite temuStranice 138-152.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.