VLADARSKA POLITIKA BELE IV. (1235. - 1270.) I NJEZIN UTJECAJ NA RAZVOJ CRKVENOG ZEMLJIŠNOG POSJEDA S OBZIROM NA PODRUČJE KOMARNIČKOG ARHIĐAKONATA

Politika Bele IV. (1235.-1270.) usmjerena k jačanju kraljevske vlasti odrazila se na promjene unutar društvene strukture i na posjedovne odnose na području cijelog Ugarsko-hrvatskog kraljevstva što se posebno primjećuje na primjeru svjetovnog posjeda vladaru odanih velikaša. Te se promjene očituju već na samom početku kraljeve vladavine, dok su nakon provale Tatara još izraženije. Pritom primjeri zemljišnih posjeda Zagrebačke crkve također upućuju na određene promjene vezane uz njihovo širenje i (pre)raspodjelu. Stoga je cilj ovoga rada da se na temelju objavljene građe utvrdi da li je i na koji način vladavina Bele IV. ostavila traga na razvoju crkvenog zemljišnog posjeda na primjeru Komarničkog arhiđakonata kao jedne regionalne cjeline Zagrebačke crkve te kako je taj razvoj tekao u skladu s kraljevom politikom.

Prethodno priopćenje / Preliminary communicationAna Novak
Preuzmite temuStranice 116-123.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.