POKUŠAJI PRIKAZA KOPRIVNIČKIH SREDNJOVJEKOVNIH I RANONOVOVJEKOVNIH UTVRDA

U radu se koristi analiza dosadašnjih rekonstrukcija koprivničkih utvrda kao povod da se na osnovu objavljenih dokumenata pokuša napraviti korak dalje u njihovom prikazivanju. U prvom dijelu se navodi osam autora koji su crtežom nastojali prikazati koprivničke povijesne utvrde. Uz svaki prikaz stavljena je i kratka primjedba. Kao osnova za daljnje izlaganje, u drugom su dijelu predstavljeni planovi koprivničkih utvrda nastali od druge polovice XVI. do sredine XVII. stoljeća. Više je pažnje posvećeno ranim planovima jer se iz njih može iščitati i starije stanje kao i vidjeti na kojoj je osnovi izgrađena bastionska tvrđava. Analizirano je devet planova sa prvim, malim bastionima, ali još sačuvanim kaštelom, te četiri plana tvrđave sa velikim bastionima na sva četiri ugla. Slijedeće poglavlje bavi se razvojem koprivničkih utvrda od prvih poznatih podataka iz XIV. stoljeća. Prepoznate su tri srednjovjekovne faze razvoja te napravljena analiza svega što bi na kasnijim planovima i u izvještajima moglo biti srednjovjekovno (npr. barbakan, nasip u grabi oko grada i dr.). Slijedi prikaz gradnji koje su na koprivničkim utvrdama izvedene pedesetih i šezdesetih godina XVI. stoljeća (nazvao sam ih međufazom). Zatim se istražuje gradnja tvrđave s velikim bastionima koja traje od sedamdesetih godina XVI. do sredine XVII. stoljeća. Kod svake faze nastojao sam po raspoloživim podacima predstaviti kako su utvrde izgledale. Na kraju je nekoliko misli o daljnjem istraživanju koprivničkih utvrda te o načinu kako da se rad povjesničara i arheologa iskoristi u obrazovne i turističke svrhe.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperRanko PAVLEŠ
Preuzmite temuStranice 053-085.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.