PROCESI DEPOPULACIJE SJEVERNE HRVATSKE IZMEĐU 1948. I 2001. GODINE

U radu je analiziran razvoj broja stanovnika u 10 županija sjeverne Hrvatske u razdoblju od popisa 1948. do 2001. Dvije su karakteristične faze demografskog razvoja tog područja nakon Drugoga svjetskog rata: u 1. fazi tijekom intenzivnog procesa industrijalizacije ukupan broj stanovnika rastao je do 1981. godine, a u 2. fazi u posljednjih 20 godina broj stanovnika sve intenzivnije opada. Proces depopulacije brži je u sjevernoj Hrvatskoj od prosjeka zemlje. Godine 1948. 10 sjevernohrvatskih županija sudjelovalo je u ukupnom broju stanovnika Zemlje sa 41,0%, a 2001. sa 35,9%. Od faktora koji su utjecali na intenziviranje procesa depopulacije najvažnija su tri: 1. sve brži pad nataliteta, odnosno prirodnog priraštaja, osobito u ruralnim naseljima, 2. migracija stanovništva, odnosno proces deruralizacije koji je još vrlo intenzivan (emigracija u Zagreb, zapadnu Hrvatsku i inozemstvo) te 3. Domovinski rat utjecao je na smanjivanje broja stanovnika, posebice u graničnim područjima istočne Hrvatske. Zbog navedenih faktora najintenzivniji proces depopulacije zabilježen je od 1991. do danas. Prema popisu stanovništva 2001., u deset sjevernohrvatskih županija živjelo je 10,1% stanovnika više nego u 1948., a u cijeloj Hrvatskoj 17,3%. U tom razdoblju pet županija imalo je pad, a pet porast broja stanovnika. Od 1991. do 2001. godine sve županije bilježe pad broja stanovnika, osim Brodsko-posavska u kojoj je porast bio samo 0,8%. Osobito depopuliraju ruralna naselja - u čak 24 seoske općine stanovništvo se prepolovilo, a samo u 14 gradskih i prigradskih općina broj stanovnika dvostruko je porastao (od 1948. do 2001. godine).

Pregledni rad / ReviewPetar FELETAR
Preuzmite temuStranice 148-158.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.