DONOSI LI DRUGI SVJETSKI RAT EMANCIPACIJU ŽENA U KOPRIVNIČKU PODRAVINU? PRIKAZ ŽENSKIH AKTIVNOSTI I POLITIČKE PROPAGANDE U KOPRIVNIČKIM NOVINAMA I LITERATURI

Uzimajući za polazište pojam ženske emancipacije, rad je usmjeren ponajprije na analizu onih aktivnosti žena koprivničke Podravine tijekom Drugoga svjetskog rata koje spominje literatura i dostupne tiskovine toga vremena. Proces emancipacije promatra se s obzirom na način političkog osvješćivanja, prisutnost žena u javnoj sferi, njihovu zastupljenost u ratnoj djelatnosti te poimanje morala i moralnog ponašanja. Time se utvrdilo da se žena kao politički subjekt različito interpretirala tijekom rata, ovisno o političkoj frakciji i njezinim ideološkim potrebama, te da žene unutar NOB-a nisu bile zastupljene u vodećim političkim i vojnim strukturama u jednakom omjeru kao muškarci. No budući da promjene strukture mentaliteta kao uvjeta ostvarivanja konačne emancipacije teku u okvirima tradicionalnog društva, postaje jasnije zašto se ustalio mit o ravnopravnosti.

Stručni rad
Preuzmite temuStranice 107-116.pdf

32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.