KNJIŽEVNICA BOŽENA LOBOREC: PRILOG ZA BIOGRAFIJU

U radu se prati život književnice Božene Loborec (Koprivnica, 2. 6. 1926. - Koprivnica, 3. 1. 2003.) koja zauzima posebno mjesto u životu Koprivnice 20. i početka 21. stoljeća. Uvidom u njezine publicističke radove i objavljene knjige, osobne dokumente, sjećanja njezinih prijatelja i učenika, književno-teorijske prikaze nekih njezinih djela te intervjue nastoji se rekonstruirati život i djelo Božene Loborec. Odrastala je između dvaju svjetskih ratova u obitelji poznatoga koprivničkog tiskara Valka Loborca, pa su njezine formativne godine djetinjstva i mladenaštva u okružju koje je gajilo kult knjige utjecale na njezin kasniji književni i publicistički rad. Druga velika inspiracija bili su joj Koprivnica, grad u kojemu je rođena i proživjela gotovo cijeli život (osim ratnih godina 1943. - 1945. u partizanima, akademskog školovanja u Zagrebu 1947. - 1953. i nastavničkog službovanja u Kotoribi 1953. - 1955.) te ljudi Koprivnice. Koprivnica je bila ishodište za teme i motive njezine kajkavske i štokavske poezije, romana, pripovijedaka, eseja, satira, feljtona, publicistike, njezina stalna inspiracija, pa i opsesija. Pišući za djecu, mlade i odrasle, Božena Loborec bila je književnica Koprivnice. Umjetničko-literarna vrijednost njezina književnog djela (šest knjiga objavljenih za života i dvije posmrtno), nova (književna) stvarnost koju je kreirala i prelaženje lokalnih okvira ono je što je razlikuje od ostale zavičajne literarne produkcije i pukih kroničarskih zapisa o životu nekoga grada.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paper
Preuzmite temuStranice 058-073.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.