GRAD KOPRIVNICA I NJEGOVI LJUDI U VRIJEME VELIKE SVJETSKE GOSPODARSKE KRIZE

Koprivnica je u vrijeme velike svjetske krize bila grad bez konflikata u kojoj je građanska uprava kojoj su na čelu bili dr. Vladimir Malančec kao gradonačelnik i dr. Branko Švarc kao podnačelnik vodili gradske poslove, komunalnu politiku i kontrolirali društveni život. Bili su oni domaći sinovi. Prvi kao odvjetak obitelji koja je simpatizirala s hrvatsko-srpsko koalicijom a drugi kao Židov vodili su grad dobrim putem i znali su voditi takvu politiku prema Beogradu da je Beograd Koprivnici više davao nego što je dobivao, iako je to kod nekih domaćih ljudi objašnjavano kao izdajom hrvatskih interesa i kompromis sa velikosrbima. No bio je to spas za Koprivnicu. Godinama se Koprivnica nalazila uvijek na krajnjem rubu neke administrativne cjeline (županije ili oblasti). Sada je po prvi put unutar Savske banovine imala položaj važnog mjesta na granici prema Mađarskoj, koje je trebalo osuvremeniti i osposobiti za njegove zadaće, zaustaviti negativne tendencije i ostvariti miran život. To je i uspjelo ostvariti uz pomoć stanovnika grada ali i dozvoljavanjem umjerenog rada opoziciji, tj. članovima Hrvatske stranke i pravaških krugova. Kvalitetnom politikom i dobrom diplomacijom Koprivnica je sačuvala sebe i bila je svoja.

Izvorni znanstveni radMira Kolar-Dimitrijević, redovna sveuč. profesorica u mirovini
Preuzmite temuStranice 138-156.pdf

32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.