PRILOG POZNAVANJU RAZVOJA POLITIČKOG DJELOVANJA HRVATSKE PUČKE SELJAČKE STRANKE U LUDBREŠKOJ PODRAVINI (1904. - 1914.)

Na prijelomu XIX. i XX. stoljeća nacionalni integracijski proces zahvatio je hrvatsko selo koje je, s obzirom na njegovu pripadnost hrvatskoj etničkoj zajednici te njegov pučki protonacionalizam, spremno prihvaćalo nacionalnu propagandu s hrvatskim predznakom, a napose ideologiju seljačkog pokreta braće Radić. To je bio početak dugotrajnog kretanja hrvatskog prostora prema masovnom društvu te ujedno i početak nacionalizacije masa. Duboka ukorijenjenost HPSS-a u kotaru Ludbreg u razdoblju od 1905. do 1914. godine rezultat je prevlasti agrarnog gospodarstva, velike etničke homogenosti stanovništva te postojanja srednjeg i imućnijeg sloja seljaštva kao posljedice procesa stratifikacije koji je zahvatio hrvatsko selo na prijelazu XIX. u XX. stoljeće. Stranka se širila vrlo teško, uz iznimne napore članova Glavnog odbora, napose predsjednika i ideologa Stjepana Radića, te velikog broja suradnika na terenu. Tijekom prvog desetljeća XX. stoljeća čitavi prostor ludbreške Podravine, osim samog središta – Ludbrega, bio je ispresjecan mrežom ogranaka HPSS-a. U tom kontekstu mogu se objasniti pet uzastopnih zastupničkih kandidatura predsjednika HPSS-a, Stjepana Radića, u kotaru Ludbreg gdje je njegova pobjeda na parlamentarnim izborima, unatoč pritiscima, nedemokratskim postupcima režima te nepovoljnom izbornom zakonu već unaprijed bila izvjesna. Međutim, realno gledajući, seljački pokret braće Radić do 1918. godine nije mogao postići znatniji politički uspjeh na nacionalnoj razini jer je izborno pravo u Banskoj Hrvatskoj imalo tek 2% stanovništva.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperIvančica Jež
Preuzmite temuStranice 107-137.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.