RAZLOZI I UVJETI NASTANKA KOPRIVNICE I NJENO MJESTO MEĐU SREDNJOVJEKOVNIM URBANIM NASELJIMA

U prvom dijelu rada se preispituje nastanak grada Koprivnice u vremenu. Zaključak je da su se politički (mađarsko osvajanje zapadne Slavonije), a zatim i društveni uvjeti (organizacija prostora, kolonizacija) za nastanak gradskog naselja na mjestu Koprivnice stekli tek u XII. stoljeću, a da je naselje urbanizirano u XIII. stoljeću. Naglašava se uloga arheologije u istraživanju ranih razdoblja razvoja grada. Zatim se pokušava shvatiti zašto je Koprivnica tako kasno postala slobodni kraljevski grad i iznosi se teza da je to posljedica blizine ranije povlaštenih Križevaca. U drugom dijelu rada analiziraju se razlozi nastanka grada baš na mjestu gdje se razvila i zašto je postala najjače naselje ovog dijela Podravine. Zaključak je da je za to najodlučniji bio odnos prema pogodnim prijelazima na Dravi kod Zakanya i niskoj lepavinskoj previji. Mjesto Koprivnice u hijerarhiji urbanih naselja ovog dijela Hrvatske pokušava se odrediti upotrebom Christallerove metode te se označavaju naselja koja su u neposrednoj koprivničkoj zoni utjecaja i ona koja su na rubu ove zone prema drugim gradovima. Četvrti dio rada ispituje utjecaj Koprivnice na okolinu preko funkcija koje grad vrši (trgovina, obrt, vojno – obrambena funkcija, vjerska funkcija i dr.) i zaključuje se da je ovo djelovanje pretežno lokalno tj. otprilike do pola puta do susjednih gradova. Tek neka djelovanja pojedinaca i povremena strateška uloga Koprivnice kao utvrđenog naselja prelaze ove uske okvire.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperRanko PAVLEŠ
Preuzmite temuStranice 088-106.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.