O NEKIM ASPEKTIMA ODNOSA GOSPODARSTVA, LJUDI I OKOLIŠA U SJEVERNOM DIJELU KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I VARAŽDINSKOG GENERALATA (PODRAVINI) TIJEKOM 17. STOLJEĆU

U ovom tekstu autor na temelju neobjavljenih i objavljenih izvora te literature razmatra neke sastavnice odnosa ljudi, gospodarstva i okoliša u sjevernom dijelu Križevačka županije i Varaždinskog generalata. Težište teksta je na proučavanju temeljnih osobina stanovništva sa temeljnim demografskim procesima od kraja 16. do početka 18. stoljeća. Uz to je autor obradio društveni, gospodarski, kulturni i vjerski život na ovom prostoru u 17. stoljeću. O svakom poglavlju ovog teksta ima još toliko neistražene građe u arhivima, muzejima, crkvenim i privatnim zbirkama da je, nakon višegodišnjih sustavnih istraživanja, moguće napisati nekoliko opsežnih monografija. Zato ovaj tekst treba shvatiti tek kao jedno razmišljanje o tome što je do sada učinjeno o proučavanju ovog prostora u 17. stoljeću i u kojim bi se pravcima trebala usmjeravati buduća istraživanja. Uz to je jedan od temeljnih zadataka podravske historiografije u budućnosti početi sa objavljivanjem građe za povijest Podravine koja se čuva u raznim arhivskim fondovima. Možda bi bilo najbolje započeti sa pripremanjem za objavljivanje građe koja govori o 17. stoljeću jer se ondašnji procesi početno ukorjenjuju u odnos ljudi prema svom podravskom okolišu koji se s više ili manje jasnoće vide sve do današnjih dana.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperHrvoje PETRIĆ
Preuzmite temuStranice 047-087.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.