PREKMURSKI PROTESTANTI V 18. STOLETJU IN NJIHVA IZSELITEV V ARTIKULARNE KRAJE NA MADŽARSKEM

18. stoletje je bilo obdobje, ko so se morali protestanti, pripadniki evangeličanske in kalvinske veroizpovedi iz Prekmurja umakniti na tuje, in sicer zaradi premoči katoliške cerkve in veleposestniške gosposke. Nekateri so se izselili v artikularni kraj Šurd v županijo Somogy, južno od Velike Kaniže. Leta 1718 je tja odpotovalo prvih 14 slovenskih evangeličanskih družin in se tam naselilo. Dobili so neobdelana grofovska zemljišča. Tako naj bi se Prekmurci sredi 18. stoletja naselili v vsaj 12 naseljih med Veliko Kanižo in Csurgo. Med njimi so delovali tudi vidni duhovni delavci, med njimi Števan Küzmič in Mihael Bakoš. Pomembno vlogo je prav tako imel artikularni kraj Nemes Csó v Železni županiji, kakor tudi kraj Tarany. Iz teh krajev je pozneje izšlo več vidnih izobražencev. Razpršenost protestantskega življa je pripomogla tudi k nastanku prekmurske protestantske književnosti. Tako so protestanti v doglednem času dobili vse temeljne knjige tako za verske potrebe, kakor tudi za šolo. Torej je bilo 18. stoletje za prekmurske protestante obdobje kar velikih preizkušenj z več vidikov.

Stručni rad / Professional paperMr. sc. Franc Kuzmič
Preuzmite temuStranice 074-079.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.