PRIMJENA KONTINUIRANOG POBOLJŠANJA U POSLOVANJU PODUZEĆA SA ISO 9001 CERTIFIKATOM NA PODRUČJU SJEVEROZAPADNE I SREDIŠNJE REGIJE REPUBLIKE HRVATSKE S OSVRTOM NA KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKU ŽUPANIJU

Na globalnoj razini, konkurentnost je nužna kako bi organizacije osigurale dugoročan rast. Sam rast nije moguć bez inovacija koje predstavljaju osnovu za razvoj, stoga poduzeća da bi poslovala efikasno i efektivno moraju stalno poboljšavati. Kontinuirano poboljšanje (CI, kaizen) prepoznato je u praksi kao koncept koji utječe na učinkovitost organizacije i povećava agilnost organizacije poboljšanjem procesa. Uključuje ponašanje svih zaposlenika da razmišljaju o malim, ali kontinuiranim poboljšanjima na svom radnom mjestu kako bi se postigla poboljšanja u svim dijelovima organizacije. Naglasak istraživanja stavljen je na primjenu sustava kontinuiranog poboljšanja u poslovanju poduzeća koja posjeduju ISO 9001 certifikat, te utjecaj CI sustava na poslovnu uspješnost kompanija. Također u ovom modelu analiziran je menadžment inovacija kao moderatorska varijabla koja značajno utječe na odnos između primjene sustava kontinuiranog poboljšanja i poslovne uspješnosti. Da bi se ispitao postavljeni odnos, razvijen je istraživački model, te je provedeno istraživanje anketnom metodom na 114 hrvatskih poduzeća (mikro, mala, srednja i velika) koja posjeduju ISO 9001 certifikat na području sjeverozapadne i središnje regije Republike Hrvatske. Spomenuto područje uključuje sljedeće županije: Krapinsko-Zagorska, Varaždinska, Bjelovarsko-Bilogorska, Međimurska županija s posebnim osvrtom na poduzeća s ISO 9001 certifikatom na području Koprivničko-križevačke županije. Za analizu ovog odnosa napravljena je regresijska analiza i korelacija kako bi se ispitale postavljene hipoteze. Rezultati studije pokazali su da je veza između kontinuiranog poboljšanja i poslovne uspješnosti značajna. Također, rezultati potvrđuju da praksa menadžmenta inovacija ima značajnu ulogu moderatora između primjene sustava kontinuiranog poboljšanja i poslovne uspješnosti poduzeća.

Pregledni radVesna SESAR
Preuzmite temuStranice 153-168.pdf

40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.